skip to Main Content
Tak til

Indledningsvis vil vi gerne takke dem det hele drejer sig om: nemlig vores hjemløse og socialt udsatte. I gør vores arbejde meningsfuldt, og livsbekræftende. I gør at vi lægger os ekstra “i selen” når vi hver dag skal løfte de mange arbejdsopgaver.

Tak til alle vores dygtige og trofaste frivillige. Både de som arbejder fast i huset, og dem som kommer udefra: frisører, fodterapeuter, jurister, sundhedspersonale, m.fl.

En stor tak til alle der har støttet Morgencaféens arbejde med stort og småt. Morgencaféens arbejde er finansieret gennem bidrag fra fonde, private og virksomheder.

Vi vil også gerne sige en stor tak til alle de privatborgere som støtter os på forskellig vis. I gør en forskel for den indsats vi dagligt skal levere.

Derudover modtager Morgencaféen driftstilskud fra Københavns Kommune og Socialministeriet.

Back To Top