skip to Main Content
Støt os

Morgencafé for Hjemløse er finansieret med private og offentlige midler. Den primære støtte kommer fra private fonde. De senere år er de offentlige midler ikke fulgt med stigningen i antallet af hjemløse, og derfor oplever vi, at der fortsat er et stigende behov for midler fra privatefonde og enkeltpersoner.

Din støtte gør en forskel, da hver donation hjælper os med at hjælpe hjemløse og socialt udsatte. Det behøver ikke at være store beløb eller penge. Støtte kan også også være i form af frivilligt arbejde eller donation af tøj og produkter. Din hjælp gør, at vi kan give de hjemløse mad, tøj, omsorg, pleje og hjælp til at navigere i det offentlige system.

Alle bidrag uanset størrelse er en stor hjælp:

Mobilepay 21902

Reg. nr.: 5338
Konto nr.: 0251236

Arbejdernes Landsbank
Frederiksberg afdeling

Bidragene går direkte til arbejdet med hjemløse og socialt udsatte i Morgencafé for Hjemløse.

Regnskab godkendt af Indsamlingsnævnet

Back To Top