skip to Main Content
Projekter & samarbejder

Det er en del af Morgencaféens DNA at være fødselshjælper for projekter til gavn for hjemløse og andre udsatte grupper. Igennem årene har holdet af frivillige været med til at udvikle og nytænke projekter til gavn for socialt udsatte. I skrivende stund er vores projekter følgende: Sundhedsrummet, Hjælperiet, Bindeleddet, Retshjælp, EtgodtlivNU, GørenforskelNU, Hjemløsespillet, Festivalindsamling, og Gravplads for Gadens Folk.

Det tætte samarbejde med både kommunale og private aktører er afgørende for Morgencaféens virke. Socialt udsatte og hjemløse er kendetegnet ved at have en række komplekse og ofte sammenhængende udfordringer. Vores tilbud til brugerne skal derfor række på tværs af forskellige fagfelter og sociale tilbud. De væsentligste samarbejdspartnere er følgende:

  • Gadeplan
  • Hjemløseenheden
  • Sundhedsteamet
  • Gadekontakten
  • Fodterapeutskolen
  • Næstehjælperne
  • Sjællandsgadebadet
  • Det Grønlandske Hus
  • Kofoeds Skole
Back To Top