skip to Main Content

Persondatapolitik for Morgencafé for Hjemløse

Når det er nødvendigt behandler Morgencaféen dine personoplysninger. Ved brug af vores tilbud kan du i mange tilfælde være anonym, og vi indsamler kun personoplysninger, når dette er nødvendigt og det sker kun efter samtykke. Behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Her er beskrevet, hvordan vi behandler vores brugeres, frivillige og medarbejderes personoplysninger i overensstemmelse med de gældende regler i persondataforordningen.

Denne politik er gældende for de persondata, som vi indsamler om dig, når du benytter vores et af vores tilbud, søger job eller er ansat.

behandler dine oplysninger i overensstemmelse med persondataforordningen og persondatalovens krav.

Vi behandler følgende persondata

Vi indsamler kun persondata, du selv giver os, eller som vi efter dit samtykke har indsamlet.

Brugere: Som udgangspunkt er du anonym som bruger at Morgencaféen. Når det er nødvendigt for at yde støtte, rådgivning og bisidning af brugere, indsamler vi navn, adresse, telefonnummer samt CPR-nr.

Særligt for brugere af Sundhedsrummet: Du kan som udgangspunkt henvende dig anonymt. Læger og fodterapeuter indsamler efter samtykke og behov: navn, CPR-nummer samt helbredsoplysninger. Formålet er (1) behandling i Sundhedsrummet inkl. journalføring (2) vurdering og henvisning til videre forløb.

COVID-19 test: Ved test for COVID-19 opbevares resultatet hos Hvidovre Hospital. Morgencaféen modtager udelukkende mundtlig besked, som videregives og ikke gemmes. Testsvar deles af Hvidovre Hospital og Københavns Kommunes sundhedsteam samt med relevante myndigheder.

Ansatte eller hvis du søger job eller praktik i Morgencaféen: Navn, privatadresse, mailadresse og telefonnummer, ansøgning, cv samt andre lovpligtige oplysninger. Din ansøgning slettes senest efter 6 måneder, hvis du ikke får en stilling. For ansatte opbevarer vi dine oplysninger så længe du er ansat og så længe det kræves af øvrig lovgivning. Uopfordrede ansøgninger opbevares i 6 måneder.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne deles kun efter samtykke med sundhedsvisiterende kommune, sagsbehandlere, politi, hospital, kriminalforsorg med mere. Personfølsomme oplysninger sendes altid med sikker mail. Vi deler kun dine oplysninger med medarbejdere internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Kun medarbejdere der har et arbejdsbetinget behov for dine oplysninger har således adgang til dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine oplysninger

Morgencaféen sørger for, at personoplysninger opbevares sikkert og diskret. Alle brugeres personoplysninger bliver opbevaret på Morgencaféens sikre drev og sundhedsoplysninger opbevares ydermere i vores sikre journalsystem. Hvis der modtages materiale med personoplysninger i fysisk form opbevares dette i et aflåst sikret skab. Alle oplysninger slettes senest 2 år fra sidste behandling.

Dine rettigheder

Du har altid ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi har om dig, samt at få disse data slettet.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os på kontakt@morgencafeen.dk hvis du har spørgsmål.

Back To Top