skip to Main Content
Sundhedsrummet

Sundhedsrummet er en forebyggende sundhedsindsats, der fungerer som tilbud under Morgencafé for Hjemløse. Sundhedsrummet er bemandet med et team af frivillige læger, fysioterapeuter og sygeplejersker, som alle fungerer som sundhedsfaglige socialrådgivere og tager hånd om, at de socialt udsatte på et tidligt tidspunkt i sygdomsforløbet bliver sluset ind i det etablerede system.

De hjemløse har ikke jævnlig lægekontakt og i de få tilfælde, hvor de møder op i de etablerede sundhedssystem, er det som regel på et tidspunkt, hvor de er så behandlings- og plejekrævende, at en indlæggelse kræver en længere personlig behandlingsdiciplin og er forbundet med store samfundsmæssige omkostninger.

I Sundhedsrummet etableres der en gensidig forståelse mellem det frivillige sundhedspersonale og brugerne. Lægerne og de øvrige frivillige fungerer som tillidspersoner for de socialt udsatte og befordrer, at der skabes tillid til det etablerede system. Den frivillige indsats er medvirkende til, at der spares offentlige ressourcer samtidig med, at de socialt udsattes sundhedstilstand og selvværd styrkes. Det betyder bedre livskvalitet og et skridt på vejen mod arbejdsdygtighed og inklusion i det normale samfund.

Sundhedsrummet tilbyder følgende behandlinger:

  1. Lægekonsultation
  2. Fodterapeutisk behandling
  3. Sygepleje (omsorg) og herunder opfølgning på behandlingsforløb i det etablerede sundhedssystem
  4. Tuberkulosetest – i samarbejde med Gentofte Hospital
  5. COVID-19 tests – i samarbejde med Beredskabsstyrelsen
  6. NADA-behandling (øreakupunktur)
Back To Top