skip to Main Content
Mad & Sundhed

Vi har især fokus på sund ernæring til vores socialt udsatte, men også på den kropslige og mentale sundhed. I husets stueetage ligger Sundhedsrummet. Det fungerer som lægeklinik, fysioterapi, samtalerum og ikke mindst som velegnet klinik til fodbehandling. Her arbejder både personale, frivillige læger, fodterapeuter, og fysioterapeuter, m.fl.

I Sundhedsrummet er det vigtigt, at brugerne mødes som menneske og ikke som en sygdom – eller som en hjemløs. Målgruppen er kendetegnet ved mange komplekse problemstillinger og er derfor ofte i kontakt med mange forskellige instanser. Socialt udsatte og hjemløse har ikke altid kapacitet til at tage stilling til deres behandling. For mange af Morgencaféens brugere er Morgencaféens personale deres nærmeste pårørende – det er os, de henvender sig til for hjælp, og det er os de har tillid til. Samtidig skal der ikke bestilles tid, hvilket ofte er en barriere for vores brugere.

Morgencaféens personale og frivillige er ligeledes med til at skabe tillid til det etablerede system og hjælpe brugerne med at navigere i det. Hvis brugerne skal henvises videre til andre instanser, er det frivillige sundhedspersonale med til at forberede brugerne på deres møde, og vi ledsager ofte brugerne til deres aftaler. Dermed er Sundhedsrummet med til at skabe tryghed både før, under og efter mødet med sundhedsvæsenet. I mange tilfælde betyder det, at der ikke går unødig lang tid før de udsatte kommer i kontakt med det professionelle sundhedsvæsen. De hjemløse undgår på den måde at komme til et stadie, hvor de er meget behandlings- og plejekrævende.

Back To Top