skip to Main Content
Mad og omsorg i mere end 30 år

Morgencafé for Hjemløse arbejder for at nedbringe hjemløshed samt forbedre livsvilkårene for socialt udsatte. Størstedelen af Morgencaféens brugere er hjemløse, alkoholikere, psykisk syge og andre socialt udsatte. De er sårbare og udsatte, og fælles for dem er, at de bruger Morgencaféen som et fast holdepunkt i en omtumlet tilværelse. Morgencaféen serverer mad, uddeler tøj og soveposer samt tilbyder lægehjælp, fysioterapi, fodterapi, klipning og juridisk rådgivning. Morgencaféen afholder derudover julearrangementer, grønlandsk madklub og banko samt tager på naturture for at forbedre hjemløses og socialt udsattes livskvalitet. Stedet kunne ikke eksistere uden de mange frivillige, der hver især viser deres store engagement gennem deres omsorg for udsatte, der ofte ikke har andre fortrolige at tale med i deres liv.

Back To Top